^Back To Top
  
  
  

Út a Biztonságos Óvoda címért

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Közlekedéstudományi Intézet közreműködésével nyáron pályázatot hirdetett

„ Biztonságos Óvoda” címmel.

Óvodánk nevelési céljai közt szerepel az óvodás gyermekek biztonságosabb közlekedésre való felkészítésének elősegítése. Lehetőséget láttunk a kiírt pályázatban, melynek közúti közlekedésbiztonsági módszertana integrálható Pedagógiai Programunkba.

Az ORFK– OBB- nek köszönhetően a program 5. évben valósul meg, ami azt jelenti, hogy legalább 1000 olyan óvoda lesz ma Magyarországon, akik a programban aktívan részt vesznek. Nagy örömünkre szolgál, hogy intézményünk is csatlakozhatott ehhez a programhoz.

A Biztonságos óvoda Projekt lehetőséget nyújt a gyerekek számára, hogy a biztonságos közlekedés alapjait elsajátítsák játékos formában. Az elmúlt időszakban sikerült olyan érdekes foglalkozásokat, tevékenységeket megvalósítani, melyek során építettünk a gyerekek meglévő ismereteire, közös élményeinkre (séták, kirándulások). A lehető leghatékonyabb módon bővítettük, rögzítettük közlekedéssel kapcsolatos ismereteiket. A feldolgozott, és a majd feldolgozandó ismeretanyag olyan tématerületekre épül, melyek gyakoroltatása előtérbe kerül a korábbi években megvalósított eredmények alapján, ezek tudáshiányosságként jelentkeztek az óvodás korosztályban. Természetesen ez csak egy alapot jelent a hosszabb távú tudás útján, amihez elengedhetetlen a Szülők tudatos kommunikációja, együttműködése. A közlekedési alkalmasság megalapozása, a közlekedési viselkedéshez szükséges információk megszerzése, a szabályismeretek átadása közös feladatunk.

A biztonságos közlekedésre nevelés egyik leghatékonyabb módja a PÉLDAADÁS. Olyan mintát kell adni a gyermekeknek, amely a sok ismétlés hatására szokássá válik! Ez teremti meg annak a feltételét, hogy a későbbiekben magabiztosan tudjon önállóan, biztonságosan közlekedni.

A Biztonságos Óvoda Program keretében a következő, igen fontos témakörökkel foglalkoztunk a Szivárvány- középső csoportban:

  • Látni és látszani. Láthatóságot biztosító eszközök. Kerékpáros ajánlott öltözéke, védőfelszerelések.
  • Az irányok, a távolság meghatározása.
  • Az út részei. Alapvető közúti jelzőtáblák.

Ezeket a témákat játékos feladatokká varázsoltuk tevékenységeink folyamán. A gyerekek nagy lendülettel, izgatottan álltak neki minden játéknak. Megmutattuk a gyerekeknek a láthatósági mellény funkcióját sötétben; a „Biztonság Szigetére” összegyűjtötték a kerékpározáshoz szükséges védőfelszereléseket; bent a csoportban „Robot Zsaru”-t játszottunk, volt olyan bátor gyermek is, akit bekötött szemmel irányított a „rendőr”.

A gyermekek visszajelzései, valamint a sokrétű tapasztalatszerzés alapján sikeresnek mondhatók a megvalósult tevékenységek. Nem is beszélve a csapatmunkáról,  mely erősíti a gyerekek közti jó kapcsolatot, egymás iránti türelmüket, együttműködésüket.

Hosszú távon szeretnénk elérni, hogy a gyerekek tudatosabbak legyenek, és szüleik figyelmét is felhívják fontos szabályok betartására, így váljanak tudatosabbá a közlekedésbiztonságot tekintve.

     

Copyright © 2024. Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde Rights Reserved.