^Back To Top
  
  
  

Étkezés térítés tájékoztató

Kedves Szülők!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt módosítása 2015. szeptember 1-i hatállyal kibővíti a bölcsődében és óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét.

Kik igényelhetik az ellátást?

A  gyermekétkeztetés során az  intézményi térítési díj 100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés)  az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

  1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
  2. b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
  3. c) olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  4. d) olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  5. f) olyan családban él, amelyben a  szülő nyilatkozata alapján az  egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át

 

Amennyiben úgy látják, hogy Önökre a jogszabály vonatkozik, kérjük, kérjék a nyilatkozatot az óvónőktől, vagy töltsék le, nyomtassák ki a honlapunkról, majd kitöltés után adják le az óvodában, hogy a leadás utáni naptól igénybe vehessék a kedvezményt.

 

Miklós Andrea

Melléklet:  Nyilatkozat az alábbi linken 

étkezés igénylő lap ovi és bölcsi

6-sz-melléklet-nyomtatvány_étkezési_kedvezmény_igénybevételéhez.

Copyright © 2024. Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde Rights Reserved.