^Back To Top
  
  
  

Házirend

Házirend

 

 1. Általános információk az óvodáról:
  • Az intézmény neve, címe, telefonszámai és e-mail címe:

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde                         

Balatonszemes                                         Telefonszámok: 84/ 360-126 fax

Szabadság utca 54.                                                             84/ 560-034

            8636                                                   E-mail:  Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                                                                                    Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

                                                                       Honlap: ovi.balatonszemes.hu

 • Az intézmény vezetőjének neve:

Miklós Andrea

fogadóóra:

hétfőn délelőtt 7-12 óra között, szerdán délután 13-15 óra között,

valamint előre egyeztetett időpontban.

telefon:30/240-6995

 

 1. A felvétel eljárásrendje

           Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek      harmadik életévének betöltése után vehető fel. Felvehető akkor is, ha a felvételtől          számított fél    év múlva betölti a harmadik életévét (2,5 éves), és minden 3 év feletti     gyermeket felvettek az óvodába. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét     bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési             évben folyamatosan   történik.

            Felvételi körzet: elsősorban Balatonszemesen, Balatonőszödön, és Somogytúr     településen lakó és dolgozó szülők gyermekeit vesszük fel, de szabad férőhely esetén             más körzetből is fogadunk gyermekeket.

            A felvételről, átvételről az óvodavezető dönt.

            Felvételre jelentkezés:            minden év       májusának 3. hetében az óvodában kell        jelentkezni.  A jelentkezés időpontjáról a      szülők tájékoztatást kapnak-

    • az óvoda és a település honlapján,
    • a települési újságban,
    • a települések hirdető tábláin,
    • az óvoda hirdető tábláján.

            Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az             óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.

A gyermekek csoportba sorolása június15-ig történik (életkor és fejlettség figyelembe vételével), és ezután hirdető táblán helyezzük el a csoportok névsorát.

Az új gyermekek fogadása szeptember 1-től folyamatosan történik.

            Aki később kezdi az óvodát, azt legkésőbb április 30-ig szoktatjuk be az óvodai életbe,   hogy képes legyen már az összevont nyári csoport élethez alkalmazkodni. A szülő (ha           igényli) részt vesz szükséges ideig a beszoktatásban.

 

 1. A nevelési év rendje:

A nevelési év:                               szeptember 1-től augusztus 31-ig tart.

A nyári zárás időpontja:               augusztus hónapban 2 hét (felújítás esetén 4 hét).

A szülőket február 15-ig és 1 hónappal előtte tájékoztatjuk az időpontról.

Nevelés nélküli munkanapok

felhasználásának elve: évente max. 5 nap- nevelőtestületi értekezletek alkalmával.

A Szülői Szervezettel szeptemberben megbeszéljük az időpontokat, a szülőket 2 héttel előtte tájékoztatjuk a hirdetőn. Ügyeletet biztosítunk azon szülők gyermekei számára, akik nem tudják elhelyezni a gyermekeiket.

     A napi nyitva tartás:          hétfőtől péntekig 6,30- 17,00 óra között.

 

     A reggeli és délutáni ügyelet rendje:6,30 – 7,00 és 16,30 - 17,00  összevont csoportban.

A gyerekek érkezésének távozásának rendje(ajánlás):

nagycsoportos gyerekek: 8,00 óráig.

                                                     kis- és középsős gyerekek: 8,30 óráig.

                                                     mindhárom csoportban mozgásos napon 8,00 óráig

                                                           délutáni pihenés alól felmentett gyerekek: 12,30 órától.

                                                           délutáni foglalkozást igénybe vevő gyerekek: 15,30 –tól.

     

 1. Az óvoda hetirendje és naprendje:

            A hetirend kialakítás szempontjai:

a hetirend a folyamatosságot, rendszerességet segíti elő a csoportokban, a            gyermekek életének észrevétlen szabályozója. A hetirendben a műveltségi      területeket az egyes napokhoz rendeltük- mozgás (testnevelés), külső világ tevékeny megismerésére nevelés, mennyiségi, formai viszonyok; esztétikai (ének, zene, énekes játék, gyermektánc; rajzolás, festés, mintázás, kézimunka;  verselés - mesélés). A csoportok hetirendje az öltözőben a faliújságon megtalálható.      

            A napirend kialakítás szempontjai:

a gyermekek számára a nyugodt, kiszámítható óvodai élet biztosítása. Lehetővé teszi egészséges fejlődésükhöz szükséges mozgásos tevékenységek és a pihenés változásait. A napirendben legtöbb időt a gyermek alaptevékenysége- a JÁTÉK – kapja.

A napirendben rugalmasan alakul a tevékenységek időkerete. A csoportok napirendje az öltözőben a faliújságon megtalálható. 

 

6,30- 9,30       Gyülekezés, párhuzamos tevékenységek: szabad játék,                            szabadon választott tevékenységek, óvónő által kezdeményezett                tevékenységek, felzárkóztató foglalkozások (logopédia,                             gyógytestnevelés, egyéni fejlesztő foglalkozás), tízórai

9,30- 10,15      Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott                tevékenységek, óvónő által kezdeményezett tevékenységek,                                  felzárkóztató foglalkozások, „kupaktanács”

10,15-11,30     Párhuzamos tevékenységek: séta, szabad és mozgásos játék                    szabadban, mindennapos testnevelés, tehetséggondozó                                           foglalkozások (zeneovi, kézműves foglalkozás, ovifoci), 

                        felzárkóztató foglalkozások (preventív torna,                                              gyógytestnevelés, egyéni fejlesztő foglalkozás, logopédia)

11,30- 12,30   Felkészülés ebédhez, ebéd

12,30- 14,40   Felkészülés pihenéshez, mese, altatózene, pihenés

14,40- 15,30   Folyamatos felkelés, uzsonna

15,30- 17,00    Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott                tevékenységek, tehetséggondozó foglalkozások ( ovifoci)                                      mozgásos játék hazamenetelig

 

            Ingyenes szolgáltatások és megvalósításának rendje:

 • a gyermekek számára (középső- és nagycsoportban) érdeklődési körüknek megfelelően tehetséggondozó kézműves, zeneovi, ovifoci és floorball foglalkozásokat szervezünk a délelőtti és délutáni időszakokban,
 • a foglalkozásokat az óvoda óvodapedagógusai, valamint az általános iskola testnevelő tanára tartják.
 • a BTM-s és SNI-s gyerekek számára biztosítjuk a fejlődésükhöz szükséges foglalkozásokat- fejlesztő pedagógusok, logopédus, pszicho-pedagógus, pszichológus,
 • a gyógytestnevelés, tartásjavító torna során a rászoruló gyermekek számára szakemberek szervezik a tevékenységeket.

 

Térítéses szolgáltatások és megvalósításának rendje:  

 • a gyermekek számára az óvodai foglalkozások idején kívül, legkorábban 16 órától, az óvodai élet zavarása nélkül térítés ellenében foglalkozásokat szervezhetnek olyan szakemberek, akik a gyermekek életkorához, életkori sajátosságaihoz illeszkedő programokat kínálnak, és a terembérleti díjat befizették,
 • a térítési díjak befizetése, elszámolása a szülők és a vállalkozó közti megegyezés, szerződés tárgya.

 

 1. A gyermekek és szülők jogai, kötelességei

            5.1 Gyermeki jogok

A gyermeki jogok érvényesülése érdekében az alábbi elvet követjük:

cselekedeteinkben mindenekelőtt a gyermek mindenek felett álló érdekének kell érvényesülni. A Knt. 46.§(2-4) alapján

 • a gyermeknek joga, hogy a nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki
 • képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön

           

            Kérjük, hogy:

 • a gyermekek ruházata legyen praktikus, kényelmes és tiszta;
 • az óvoda ünnepein, közös rendezvényeken az óvodához tartozást szimbolizáló pólót viseljék a gyerekek, melyet az óvodakezdést követően térítési díj ellenében biztosítunk a gyermekek számára,
 • az átöltözéshez tartalék ruhát (évszaknak megfelelően) és a jellel ellátott váltócipőt, amely elsősorban egészséges legyen;
 • legyen a gyermeknek jellel ellátott tornaruhája, cipője, zoknija és babzsákja, melyet külön tornazsákban tart.

A szülők kísérjék figyelemmel a váltóruhát és a tornafelszerelést- kinőtt, elszakadt ruhát, cipőt időben cseréljék ki, a tornaruhát havonta mossák ki a gyermekek egészsége érdekében.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy:

 • ékszerek, drága ruhák, otthoni játékok csak a szülők felelőssége mellett és az óvónők egyetértésével hozhatók be az óvodába;
 • étkezések rendje: tízórai:      9,00 –   9,30

ebéd:       11,40 – 12,30

uzsonna: 14,50 – 15,20

 

 A gyermekek jutalmazásának elvei, rendje- A Knt. 58.§ (1) alapján a gyermeket a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért jutalomban részesítjük az alábbi módokon- pl.

 • rajz pályázaton, sportrendezvényen (foci, floorball) való részvétel esetén
 • évzáró ünnepélyen név szerint dicséretben részesítjük, említjük,
 • szimbólumok segítségével- mosolyarc, nyomda, matrica, érem, oklevél,
 • tárgyi jutalom-labda, csokoládé, gyümölcs, gyümölcslé.

 

 

        5.2 Szülők jogai és kötelességei:

            A Köznevelési törvény 72.§ (1-5) tartalmazzák azokat a szabályokat, amelyek                 alapján célunk:

 

      A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása:

Az óvodánkba járó gyerekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket,   szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg.

Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

 

            Együttműködés:

Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre.

            A gyermekükkel kapcsolatban információt csak saját óvónőitől vagy az    óvodavezetőtől kérjenek.

Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet.

 

            Kérjük Önöket, hogy se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az      óvónőt munkája közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő      és zavarhatja a nevelés- oktatás folyamatát!

           

A szülőknek lehetőségük van rá –és igényeljük is-, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.

 

FÓRUMOK:

 • szülői értekezletek, fogadóórák
 • családlátogatások,
 • játékdélutánok, nyílt napok, közös kirándulások,
 • az óvónőkkel történő, rövid, esetenkénti megbeszélés a délutáni időszakban.

ÜNNEPÉLYEINK:

 • apák napja – november 2. felében,
 • anyák napja- május 1. vasárnapja előtti, vagy az azt követő héten
 • évzáró ünnepély- június 1. ill. 2. szombatján.

Kapcsolattartás:

Az óvónők a gyermek fejlődését folyamatosan nyomon követik és írásban rögzítik.                                               Fejlődéséről a szülőt tájékoztatják, elsősorban fogadó órán. Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógusok a        gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartják, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72.§ (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72.§ (4) bekezdésben foglalt jogokról.

 

A gyermekek értékelésének szempontjai, rendje:

 • A gyermekek személyiségfejlődésének, viselkedésének értékelését az óvónők folyamatosan a Pedagógiai Programunknak megfelelően a fejlesztés tartalmában található feladatok és a fejlődés várható jellemzőinek figyelembevételével végzik.
 • A nevelőmunkát havonta, negyedévente, félévente és év végén értékelik az óvónők. A tanulást egy-egy téma lezárásakor, félévkor és év végén értékelik- a gyermekek értékelése konkrét és személyre szóló.
 • A megfigyelési lapra az alábbi szempontok alapján történik az értékelés:
 • a beszoktatás időszakában-
  • családtól való elszakadása,
  • milyen gyorsan lép kapcsolatba az óvónővel,
  • gyerekekkel,
  • a játékeszközök lekötik-e,
  • mi vigasztalja meg.
 • beszédképesség és beszédfejlettség szintje- nyelvi fejlettség mutatói,
 • szociális fejlettség- kapcsolatteremtés felnőttekkel, társakkal,
 • beilleszkedése a tevékenységbe, feladat megértése, feladattartása, érzelmi élete,
 • szociális érettség- önállóság, feladatvégzés, munkatempó, válasz a tevékenységek     akadályozására,
 • értelmi fejlettség- tárgyak csoportosításának mutatói, időbeli relációk felismerésének     mutatói, figyelem jellemzői, motoros feladat verbális visszaadása,
 • mozgásfejlettség, testséma, finom-motorikus koordináció fejlettsége,
 • téri tájékozódás, térbeli mozgás fejlettsége,
 • magasság, testsúly.

 

 1. A gyermekekre vonatkozó védő- óvó előírások:

 

A gyermekbalesetek megelőzése minden dolgozó kötelessége.

Ennek érdekében az óvodapedagógusok ismertetik a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat.

Szabályok, amelyeket a gyermekeknek az óvodában tartózkodás során be kell tartaniuk- a gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó szabályokat, a tilos és az elvárható magatartásformát leginkább játékba ágyazva és szituációhoz kötötten tudatosítjuk.

Lényegesnek tartjuk a példaadást és a magyarázatot, hogy mit miért kell, vagy nem szabad.

A játékban figyelmeztetjük a gyermekeket önmaguk és társaik védelmére, és arra, hogy a bútorokat, játékokat rendeltetésszerűen használják.

Az udvari játék és séta  is jó lehetőséget nyújt a helyes magatartásforma kialakítására. Mivel az udvari játék több szabadságot kínál a gyermeknek, ezért nő a veszélyforrások száma is. Meg kell tanulniuk a csúszdát, hintát, mászókát, homokozó eszközöket, kerékpárokat, szánkókat helyesen használni. A séták alatt a biztonságos közlekedés szabályaival ismertetjük meg a gyerekeket.

A tanulás eszközeinek helyes használatával ismerkednek meg a gyerekek, a tapasztalt balesetvédelmi szabályokat képről vagy szóban átismétlik. Például – olló, tű, hegyes szerszámok használata, testnevelés alkalmával az eszközök használata, futás, ugrások balesetveszélyei; az időjárás hatásaira való helyes reagálás, kerti szerszámok használata, járművön utazás szabályai, állatokkal való viselkedés, étkezés közben az eszközök helyes használata, stb.

Az esetlegesen felmerülő, váratlan balesetveszélyekre is minden esetben felhívjuk a figyelmüket.

Az óvoda kapuját a gyermekek kint tartózkodása alatt biztonsági okokból zárva tartjuk. Kivétel 6,30-tól 9,00 óráig, illetve 15,30-tól zárásig. Kérjük, hogy ezalatt az időszak alatt a szülők fokozottan figyeljenek a kapu közelében lévő gyermekekre.

 

Ha mégis bekövetkezik a gyermekbaleset: a 3 napon túl gyógyuló gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni. Meg kell állapítani a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi szerveszési okokat. A balesetről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy példányát a fenntartónak, egy példányát a szülőnek át kell adni.

A baleset kivizsgálásában részt vesz: az óvodavezető, a balesetvédelmi felelős és az óvodaszék szülői tagozatának képviselője.

 

Rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje:

Óvodánk orvosa:        Dr. Merényi Éva gyermekorvos. Tel: 84/560 082

Óvodánk fogorvosa:   Dr.Sarinay György fogorvos  Tel.: 84/560 040

Védőnő:                      Schmal Kinga. Tel: 84/560 083

 

 

 1. A távolmaradás megkérésének, indoklásának és igazolásának szabályai:

            Az óvodába felvett gyermekek csak indokolt esetben hiányozhatnak az óvodából.

            Ha a gyermek óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell:

 • a távolmaradást előzetesen írásban kérheti a szülő az óvodavezetőtől- pl. a szülő szabadsága, stb. idején.
 • igazolhatja a szülő a 3 napot nem meghaladó hiányzást az óvodában beszerezhető nyomtatványon, melyen megjelöli a hiányzás okát, és vállalja azt, ha a gyermek ezen       idő alatt megbetegszik, orvoshoz viszi.

            Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek 8 napnál többet hiányzik    igazolatlanul, és az óvodavezető kétszeri felszólítására sem történik változás.

 

            A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét             betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson         vesz részt. A szülő tárgyév május 25. napjáig benyújtott kérelme alapján a gyermek     jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a    gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormányhivatal felmentheti az óvodai             foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete             indokolja.

                Nkt. 45. § (2): …A szülő kérelmére a Kormányhivatal döntése alapján a gyermek           további egy             nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja        be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői         bizottság rendelhető ki... Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva   álló határidő előtt a            gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő       részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség.

 

            A tanköteles korú gyermekek csak indokolt esetben, az óvodavezető előzetes   engedélyével vagy betegség miatt hiányozhatnak az iskolai életmódra felkészítő         foglalkozásokról. (Köznevelési törv. 72.§(1). bekezdés: „A szülő   kötelessége,    hogy…biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, …”).

 

            Ha az óvónő megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi     gyermektől      való elkülönítéstől, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a szülőt.

 

            A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.    Azt, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az óvodát, orvosnak kell         igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is.

            Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek az óvoda felé.

            Még lábadozó gyerek bevétele az óvodába a többi gyerek egészségének megőrzése         érdekében nem lehetséges.

            Lázzal járó hányás, hasmenés után csak orvosi igazolással fogadjuk be a gyerekeket.

            Gyógyszert csak kifejezetten orvosi szakvéleményben leírtak alapján adunk be a             gyereknek- allergia, asztma, stb….

 

 

 1. Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos szabályok:

            Balatonszemes Önkormányzatának Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és             ellátásról szóló módosított 1993. évi III: tv. 115.§ (1) bekezdésében, valamint a       gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 147.§ (1)      bekezdésének a. pontjában foglalt felhatalmazás alapján határozza meg az étkezésért fizetendő intézményi térítési díjakat és az ebből adható kedvezményeket és             mentességeket.

            Gyermekétkeztetés esetén kedvezmények: a gyermekek védelméről és a gyámügyi         igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai         gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében a 2015. évi LXIII. törvénnyel történt      módosítása      2015. szeptember 1-i hatállyal kibővítette a bölcsődében és       óvodában ingyenesen étkező gyermekek körét.

 

            A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 100%-át normatív           kedvezményként kell biztosítani (a továbbiakban: ingyenes étkezés) az óvodai        nevelésben részesülő gyermek után, ha

 1. a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 2. b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
 3. c) családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 4. d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
 5. e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy

 

 1. f) családjában az egy főre jutó havi   jövedelem összege nem haladja meg a  kötelező      legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és        nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át.

 

Óvodáztatási támogatásra jogosultság feltétele: a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű státuszának fennállása.  A támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet a szülő lakcíme szerint illetékes önkormányzat hivatalánál nyújthatja be. Bővebb felvilágosítás miatt kérjük keressék meg az óvoda gyermekvédelmi-felelős pedagógusát!

 

Étkezési térítési díjak befizetése, visszafizetése A Balatonszemes Község Önkormányzat Közkonyhája által kiállított és a szülőnek minden hónap 10-ig a konyhán személyesen vagy átutalással- bankszámla szám: 11743040-15797663-00000000. 

 

 1. Az óvodai elhelyezés megszűnése és a beiskolázás rendje:

9.1 Az óvodai elhelyezés megszűnése, és annak dokumentációs rendje:

      Megszűnik az óvodai elhelyezés

 • ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján;
 • a Kormányhivatal a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
 • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
 • az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort,
 • ha az intézmény jogutód nélkül megszűnik.

      Minden esetben írásos dokumentumok tartalmazzák a megszűnés okát, pontos idejét.

 

       Nem szüntethető meg az óvodai elhelyezés-

 • ha a gyermeket gyámhatósági intézkedésre vették fel az óvodába,
 • ha tanköteles korú,
 • vagy hátrányos helyzetű.

      9.2 A beiskolázás óvodai feladatainak szabályai, eljárási rendje:

A gyermekek iskolai életre való felkészítése kötelezően ellátandó feladat a fenntartó számára, amely lakóhelyünkön az óvodai nevelés keretében valósul meg minden tanköteles korú gyermeknél.

Ha tudomásunkra jut, hogy valamely szülő nem íratta be a gyermekét az óvodába, jelezzük a Jegyzőnek, aki megteszi a szükséges intézkedést.

 

Fogadó órán a minden szülő tájékoztatást kap a gyermek fejlettségéről szóban az óvónőktől, megtekintheti a gyermekről készült naplóbejegyzéseket, fejlesztési anyagokat, mérőlapokat, értékeléseket. A szülők aláírásukkal igazolják, hogy megismerték a dokumentumokat.

Ha úgy látjuk, hogy a gyermek nem érte el az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet, a szülővel való egyeztetés után az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vizsgálatát kérjük.

 

 1. A fakultatív hitoktatás idejének, helyének meghatározása:

Abban az esetben, ha a szülők igénylik, lehetővé tesszük a délutáni órákban a gyerekek fakultatív hitoktatásban való részvételét. A Köznevelési törvény értelmében biztosítjuk a jelentkezés lehetőségét, a helyet, és igény szerint eszközöket hozzá.

 

 1. Egyéb szabályok:
  • A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: óvodánkban az egy csoportba,             ugyanahhoz a két óvónőhöz járó gyermekek csoportja.      
  • Hiányzás bejelentése és az étkezés lemondása: a hiányzás előtt vagy első napján az óvodában személyesen vagy telefonon, a visszaérkezés előtti napon óvodában személyesen vagy telefonon.
  • A dohányzás az óvoda egész területén TILOS!
  • A hirdető tábla és a csoportok előtti faliújságok közleményeit, valamint a tájékoztató kiírásokat folyamatosan kísérje figyelemmel a szülő.

 

A Házirend nyilvánossága:

 • minden tanévben az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a Házirendben foglaltakról,
 • a gyermekek felvételekor minden új szülő megkapja a Házirend egy példányát,
 • tájékoztatás kérhető a Házirendről az óvodavezetőtől, valamint a csoportban dolgozó óvónőktől,
 • ezen kívül 1-1 példány megtalálható minden csoport előterében a faliújságon és az óvoda honlapján.

 

Záró rendelkezések:

A Házirend hatálya kiterjed az óvodába járó gyermekekre és a szülőkre.

Hatályba lépésének időpontja: 2019. október 31.

Felülvizsgálatának rendje: minden évben a jogszabályoknak megfelelően, valamint kezdeményezheti a Nevelőtestület, az Óvodaszék és a Szülői Szervezet.

 

 

 

 

 

A nevelőtestület a felülvizsgált Házirendet 2019. október 25-én egyhangúlag elfogadta.

 

 

 

                                                                                               Szentiványi Jánosné

                                                                                                   Intézményvezető

 

Az Óvodaszék a felülvizsgált Házirendet 2019. október 3- án véleményezte.

 

                                                                                               Dr. Lebhardtné Szilvási Anikó

           

                                                                                                            Óvodaszék Elnöke

 

 

 1. augusztus 01-jén a házirendet módosítottam, aktualizáltam. A nevelőtestület a felülvizsgált Házirendet 2020. augusztus 31-én egyhangúlag elfogadta.

 

                                                                                                   Miklós Andrea

                                                                                                   Intézményvezető

 

1 sz. Melléklet:

 

 1. Pandémiás rendelkezések:

 

Hatálya kiterjed: az óvoda dolgozóira, az óvodában bármiféle munkát végzőkre (pl. külső szerelők) a szülőkre, a gyerekekre értelemszerűen (a higiéniás szabályok igen, de maszkot gyermeknek nem kérünk).

 

 1. 1. Vészhelyzet idejére, zsiliprendszer.

A vészhelyzet idejére a főbejáratot zárva tartjuk!

-A gyerekeket a kapuban csengetésre vesszük be és adjuk ki lázmérés után.  Az átvevő/adó felnőttnek, maszkban kell átvenni/kiadni a gyermeket!

 • Reggeli érkezés: ½ 7 órától - 89óráig.
 • Ebéd utáni hazabocsájtás: 12: 30 órától – 13 óráig.
 • Délutáni hazabocsájtás: 15:30 órától – 17 óráig.

Személyes higiénia:

 • Gyakori szappanos, alapos és hosszantartó kézmosás meleg vízzel, vagy kézfertőtlenítés
 • Eldobható papírkéztörlők használata felnőtteknél
 • Ruhaváltás az épületbe érkezés után a dolgozóknak

 Fizikai védelmi intézkedések:

 • Arcmaszk viselése a felnőtteknek kötelező a szülővel való érintkezéskor
 • Egyszer használatos, eldobható gumikesztyű viselése kötelező a szülővel való érintkezéskor.

 Környezeti higiéné, ajánlások, korlátozások:

 • A helyiségeket, mosható padlókat fertőtlenítőszeres vízzel történő takarítása, a normál működéshez képest a takarítás gyakoriságának növelése. A gyerekek beérkezése után, öltöző, folyosó fertőtlenítése.
 • A gyakran érintett felületek (pl. kilincsek, kapcsolók) gyakori fertőtlenítése.
 • Helyiségek gyakori, alapos szellőztetése.
 • A csoportszobákban könnyen takarítható, fertőtleníthető játékokat biztosítása. Most a plüss játékokat mellőzzük, nem használjuk!
 • A kézfertőtlenítő adagolók töltöttségi szintjét folyamatosan ellenőrzése.
 • Délutáni pihenőkor törekedni kell, az ágyak egymástól minél távolabbi elhelyezésére.
 • Jó idő esetén, az udvaron való gyülekezést és esetleg az étkezést is (nyári időszakban) meg kell szervezni.

 

Egyéb szabályok:

 • A létszámtól és az aktuális rendeletektől függően helyezzük el a gyermekeket a csoportokba. A gyerekek nem biztos, hogy a megszokott csoportjukban és a megszokott óvó – dajka nénikkel lesznek a nap folyamán.
 • Csak egészséges gyermeket fogadunk. Ha a gyermeken betegség tüneteit észleljük, azonnal elkülönítjük, értesítjük a szülőt, és a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az óvodából! Ezután legközelebb, csak orvosi igazolással/szülői nyilatkozattal vesszük vissza!
 • A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy gyermeke egészséges és a családban sem fordult elő az utóbbi két hétben betegség, illetve nem jártak külföldön.
 • Az óvodába érkezéskor a gyermekek nem hozhatnak semmilyen külön tárgyat, játékot magukkal.
 • A törölközőt és a gyermekek ágyneműjét, hetente kell hazavinni, fertőtlenítve átmosni, vasalni! A váltó ruhák, cipők, és óvodás zsák heti frissítését, átmosását is kérjük!
 • Ha az idő engedi, a gyermekekkel minél többet az udvaron fogunk tartózkodni. Ezért kérjük, gondoljanak a réteges öltöztetésre, legyen a gyerekeknek az időjáráshoz megfelelő öltözete.
 • A csoportokat, közösségi tereket gyakran szellőztetjük, folyamatosan fertőtlenítünk.
 • Az óvoda dolgozói biztosítják a szigorú higiéniai feltételeket. A használatos eszközöket, játékokat, az udvari játékokat is, minden nap folyamatosan fertőtlenítjük.

 

 1. 2. Járványügyi készültség esetén: A főbejáratot nyitva tartjuk, de a korlátozó szabályokat be kell tartani!

Továbbra is ügyelni kell:

- Személyes higiénia (mint az előzőnél)

- Fizikai védelmi intézkedések (mint az előzőnél)

- Környezeti higiéné, ajánlások, korlátozások (mint az előzőnél):

 • Az óvoda épületébe való szülői belépést időkorlátokkal és fizikai korlátokkal szabályozzuk, melyről a szülőket tájékoztatjuk. A szülők csak a kijelölt helyeken közlekedhetnek, tartózkodhatnak.
 • Óvónő- szülők és szülők-szülők közötti beszélgetések minimalizálása. Utóbbi esetre fel hívjuk a szülők figyelmét!

 

Balatonszemes, 2020.aug. 31.                                                           Miklós Andrea

                                                                                                          intézményvezető

2. sz. Melléklet:

 

 1. Pandémiás rendelkezések:

 

Hatálya kiterjed: az óvoda dolgozóira, az óvodában bármiféle munkát végzőkre (pl. külső szerelők) a szülőkre, a gyerekekre értelemszerűen (a higiéniás szabályok igen, de maszkot gyermeknek nem kérünk).

 

 1. 1. Vészhelyzet idejére, zsiliprendszer.

A vészhelyzet idejére a főbejáratot zárva tartjuk!

-A gyerekeket a kapuban csengetésre vesszük be és adjuk ki lázmérés után.  Az átvevő/adó felnőttnek, maszkban kell átvenni/kiadni a gyermeket!

 • Reggeli érkezés: ½ 7 órától - 9 óráig.
 • Ebéd utáni hazabocsájtás: 12: 30 órától – 13 óráig.
 • Délutáni hazabocsájtás: 15:30 órától – 17 óráig.

Személyes higiénia:

 • Gyakori szappanos, alapos és hosszantartó kézmosás meleg vízzel, vagy kézfertőtlenítés
 • Eldobható papírkéztörlők használata felnőtteknél
 • Ruhaváltás az épületbe érkezés után a dolgozóknak

 Fizikai védelmi intézkedések:

 • Arcmaszk viselése a felnőtteknek kötelező a szülővel való érintkezéskor
 • Egyszer használatos, eldobható gumikesztyű viselése kötelező a szülővel való érintkezéskor.

 Környezeti higiéné, ajánlások, korlátozások:

 • A helyiségeket, mosható padlókat fertőtlenítőszeres vízzel történő takarítása, a normál működéshez képest a takarítás gyakoriságának növelése. A gyerekek beérkezése után, öltöző, folyosó fertőtlenítése.
 • A gyakran érintett felületek (pl. kilincsek, kapcsolók) gyakori fertőtlenítése.
 • Helyiségek gyakori, alapos szellőztetése.
 • A csoportszobákban könnyen takarítható, fertőtleníthető játékokat biztosítása. Most a plüss játékokat mellőzzük, nem használjuk!
 • A kézfertőtlenítő adagolók töltöttségi szintjét folyamatosan ellenőrzése.
 • Délutáni pihenőkor törekedni kell, az ágyak egymástól minél távolabbi elhelyezésére.
 • Jó idő esetén, az udvaron való gyülekezést és esetleg az étkezést is (nyári időszakban) meg kell szervezni.

 

Egyéb szabályok:

 • A létszámtól és az aktuális rendeletektől függően helyezzük el a gyermekeket a csoportokba. A gyerekek nem biztos, hogy a megszokott csoportjukban és a megszokott óvó – dajka nénikkel lesznek a nap folyamán.
 • Csak egészséges gyermeket fogadunk. Ha a gyermeken betegség tüneteit észleljük, azonnal elkülönítjük, értesítjük a szülőt, és a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az óvodából! Ezután legközelebb, csak orvosi igazolással/szülői nyilatkozattal vesszük vissza!
 • A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy gyermeke egészséges és a családban sem fordult elő az utóbbi két hétben betegség, illetve nem jártak külföldön.
 • Az óvodába érkezéskor a gyermekek nem hozhatnak semmilyen külön tárgyat, játékot magukkal.
 • A törölközőt és a gyermekek ágyneműjét, hetente kell hazavinni, fertőtlenítve átmosni, vasalni! A váltó ruhák, cipők, és óvodás zsák heti frissítését, átmosását is kérjük!
 • Ha az idő engedi, a gyermekekkel minél többet az udvaron fogunk tartózkodni. Ezért kérjük, gondoljanak a réteges öltöztetésre, legyen a gyerekeknek az időjáráshoz megfelelő öltözete.
 • A csoportokat, közösségi tereket gyakran szellőztetjük, folyamatosan fertőtlenítünk.
 • Az óvoda dolgozói biztosítják a szigorú higiéniai feltételeket. A használatos eszközöket, játékokat, az udvari játékokat is, minden nap folyamatosan fertőtlenítjük.

 

 1. 2. Járványügyi készültség esetén: A főbejáratot nyitva tartjuk, de a korlátozó szabályokat be kell tartani!

Továbbra is ügyelni kell:

- Személyes higiénia (mint az előzőnél)

- Fizikai védelmi intézkedések (mint az előzőnél)

- Környezeti higiéné, ajánlások, korlátozások (mint az előzőnél):

 • Az óvoda épületébe való szülői belépést időkorlátokkal és fizikai korlátokkal szabályozzuk, melyről a szülőket tájékoztatjuk. A szülők csak a kijelölt helyeken közlekedhetnek, tartózkodhatnak.
 • Óvónő- szülők és szülők-szülők közötti beszélgetések minimalizálása. Utóbbi esetre fel hívjuk a szülők figyelmét!

 

Balatonszemes, 2020.aug. 31.                                                           Miklós Andrea

                                                                                                          intézményvezető

a

1 sz. Melléklet:

 

 1. Pandémiás rendelkezések:

 

Hatálya kiterjed: az óvoda dolgozóira, az óvodában bármiféle munkát végzőkre (pl. külső szerelők) a szülőkre, a gyerekekre értelemszerűen (a higiéniás szabályok igen, de maszkot gyermeknek nem kérünk).

 

 1. 1. Vészhelyzet idejére, zsiliprendszer.

A vészhelyzet idejére a főbejáratot zárva tartjuk!

-A gyerekeket a kapuban csengetésre vesszük be és adjuk ki lázmérés után.  Az átvevő/adó felnőttnek, maszkban kell átvenni/kiadni a gyermeket!

 • Reggeli érkezés: ½ 7 órától - 89óráig.
 • Ebéd utáni hazabocsájtás: 12: 30 órától – 13 óráig.
 • Délutáni hazabocsájtás: 15:30 órától – 17 óráig.

Személyes higiénia:

 • Gyakori szappanos, alapos és hosszantartó kézmosás meleg vízzel, vagy kézfertőtlenítés
 • Eldobható papírkéztörlők használata felnőtteknél
 • Ruhaváltás az épületbe érkezés után a dolgozóknak

 Fizikai védelmi intézkedések:

 • Arcmaszk viselése a felnőtteknek kötelező a szülővel való érintkezéskor
 • Egyszer használatos, eldobható gumikesztyű viselése kötelező a szülővel való érintkezéskor.

 Környezeti higiéné, ajánlások, korlátozások:

 • A helyiségeket, mosható padlókat fertőtlenítőszeres vízzel történő takarítása, a normál működéshez képest a takarítás gyakoriságának növelése. A gyerekek beérkezése után, öltöző, folyosó fertőtlenítése.
 • A gyakran érintett felületek (pl. kilincsek, kapcsolók) gyakori fertőtlenítése.
 • Helyiségek gyakori, alapos szellőztetése.
 • A csoportszobákban könnyen takarítható, fertőtleníthető játékokat biztosítása. Most a plüss játékokat mellőzzük, nem használjuk!
 • A kézfertőtlenítő adagolók töltöttségi szintjét folyamatosan ellenőrzése.
 • Délutáni pihenőkor törekedni kell, az ágyak egymástól minél távolabbi elhelyezésére.
 • Jó idő esetén, az udvaron való gyülekezést és esetleg az étkezést is (nyári időszakban) meg kell szervezni.

 

Egyéb szabályok:

 • A létszámtól és az aktuális rendeletektől függően helyezzük el a gyermekeket a csoportokba. A gyerekek nem biztos, hogy a megszokott csoportjukban és a megszokott óvó – dajka nénikkel lesznek a nap folyamán.
 • Csak egészséges gyermeket fogadunk. Ha a gyermeken betegség tüneteit észleljük, azonnal elkülönítjük, értesítjük a szülőt, és a lehető legrövidebb időn belül el kell vinni az óvodából! Ezután legközelebb, csak orvosi igazolással/szülői nyilatkozattal vesszük vissza!
 • A szülőnek írásban nyilatkoznia kell, hogy gyermeke egészséges és a családban sem fordult elő az utóbbi két hétben betegség, illetve nem jártak külföldön.
 • Az óvodába érkezéskor a gyermekek nem hozhatnak semmilyen külön tárgyat, játékot magukkal.
 • A törölközőt és a gyermekek ágyneműjét, hetente kell hazavinni, fertőtlenítve átmosni, vasalni! A váltó ruhák, cipők, és óvodás zsák heti frissítését, átmosását is kérjük!
 • Ha az idő engedi, a gyermekekkel minél többet az udvaron fogunk tartózkodni. Ezért kérjük, gondoljanak a réteges öltöztetésre, legyen a gyerekeknek az időjáráshoz megfelelő öltözete.
 • A csoportokat, közösségi tereket gyakran szellőztetjük, folyamatosan fertőtlenítünk.
 • Az óvoda dolgozói biztosítják a szigorú higiéniai feltételeket. A használatos eszközöket, játékokat, az udvari játékokat is, minden nap folyamatosan fertőtlenítjük.

 

 1. 2. Járványügyi készültség esetén: A főbejáratot nyitva tartjuk, de a korlátozó szabályokat be kell tartani!

Továbbra is ügyelni kell:

- Személyes higiénia (mint az előzőnél)

- Fizikai védelmi intézkedések (mint az előzőnél)

- Környezeti higiéné, ajánlások, korlátozások (mint az előzőnél):

 • Az óvoda épületébe való szülői belépést időkorlátokkal és fizikai korlátokkal szabályozzuk, melyről a szülőket tájékoztatjuk. A szülők csak a kijelölt helyeken közlekedhetnek, tartózkodhatnak.
 • Óvónő- szülők és szülők-szülők közötti beszélgetések minimalizálása. Utóbbi esetre fel hívjuk a szülők figyelmét!

 

Balatonszemes, 2020. aug. 31.                                                           Miklós Andrea

                                                                                                          intézményvezető

 

 

 2.sz. melléklet

INTÉZKEDÉSI TERV

A 2020/2021. NEVELÉSI ÉVBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

 

Jelen intézkedési terv (protokoll) módosításig vagy visszavonásig marad érvényben, a módosítására a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével kerül sor.

 

A protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni, a fenntartó feladata a megvalósítást ellenőrizni.

 

1.   FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE

 

 • Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni. Az intézmények vezetője ellenőrzi a takarítások végrehajtását.

 

 • A fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását, melyet az 1. számú melléklet

 

 • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szerek biztosítása a fenntartó feladata. Az Operatív Törzs a nevelési év kezdéshez szükséges mennyiséget rendelkezésre bocsátja.

 

 

2.      AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK,

 

 • Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, látogathatja. A nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az óvodát értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés
 • Az épületbe, udvarra a szülők csak szájmaszkban léphetnek be, enélkül nem áll módunkban a szülőket az intézményünkbe beengedni! A család gyermekével/gyermekeivel csak egy szülő jöhet be az épületbe. A folyamatos fertőtlenítések miatt a gyermekeket legkésőbb 9.00 órára kötelesek behozni a szülők az óvodába! Ebéd után hazajáró gyermekeket a szülők a bejárati ajtónál vehetik át, ebben az időben az épületbe bélépniük nem szabad.
 • A csoportosulások megelőzése érdekében a nevelési év folyamán, mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt az alábbi szabályokat kell betartani.
  • A gyermeköltözőkben egyszerre csak két gyermek és kísérője tartózkodhat.
  • A gyermekek átadása/átvétele a legrövidebb időn belül kérjük elhagyni az játszóudvart és az épületet, valamint az óvoda épülete előtt kerüljék a szülők, gyermekeikkel a csoportosulást, hosszas beszélgetést.

 

 • A csoportokban lehetőség szerint gondoskodni kell a gyermekek lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával. A gyermekeknek és velük foglakozó felnőtteknek, a nap folyamán a maszk viselése nem kötelező. A gyermekek szellősebb elhelyezése céljából, a neveléshez/oktatáshoz nem szükséges tárgyakat, bútorokat javasolt a csoportszobán kívül elhelyezni, a menekülő útvonal biztosítása mellett, illetve a csoportban maradó bútorokat a fal mellé kell elhelyezni, asztalokat távolabb kell tenni egymástól.
 • A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyermek, tartózkodhat, hogy betartható legyen a 1,5 méteres védőtávolság.
 • A különböző csoportokba járó gyermekek keveredését – amennyiben ez lehetséges – el kell kerülni.
 • A testnevelés foglalkozásokat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. A foglalkozások során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 • Nagy létszámú gyermek, szülő vagy pedagógus egyidejű jelenlétével járó rendezvény megszervezése során tekintettel kell lenni az alábbiakra:
  • az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartása,
  • az alapvető    egészségvédelmi    intézkedések,    szabályok    betartása    (távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés),
  • zárttéri helyett szabadtéri rendezvény szervezése,
  • a rendezvény kisebb létszámú rendezvényekre bontása és a résztvevők körének korlátozása.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tarthatók meg. Amennyiben lehetséges, a csoportok zárt facebook rendszerben küldött üzenetekkel is eljuttathatók a szülőkhöz.

3.       EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

 • Az óvoda bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára fel kell hívni az óvodát használók figyelmét. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében a szappanos kézmosás KÖTELEZŐ, mielőtt belép a csoportba!

 

 • A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.

Felnőttek kéztörlésre csak papírtörlőt használhatnak!

A saját jellel ellátott textil, gyermektörölköző speciális, az a gyermek személyes használatában van, Fokozott figyelmet kell fordítani a rendszeres cserére és mosásra!

 

 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása, ehhez elengedhetetlen a felnőtt ellenőrző jelenléte. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.

 

 • A személyi higiéne alapvető szabályairól a gyermekek, kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást. A gyermekeknek meg kell tanítani az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés.

 

 

 • A gyermekek otthonról játékot nem hozhatnak be az óvodába, kivétel 1 db alvós plüs, „nyunyóka” melyet a gyermek hét elején behoz és hétvégén visz haza. A következő héten kimosva, fertőtlenítve hozhatják újra a gyermekek.

 

 • A gyermekek ágyneműjét, pizsamáját és textil törölközőjét hetente kell hazavinni és hét elején kimosva visszahozni.

 

 • A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (csoportszobákban, a folyosókon és egyéb helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges.
 • Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakát időjárás függvényében lehetőség szerint nyitva kell
 • Az óvodában, használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni

4.      ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírusmentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint gyakoribb fertőtlenítéssel.

 

 • Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

 

 • Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható
 • Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása.
 • Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatógéppel történő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
 • Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni

5.      GYERMEK HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

 • Annak a gyermeknek az óvodai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • A gyermek, a távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. ) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

6.      TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:

- láz

- köhögés

- nehézlégzés

- hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya

- kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás,

  izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés

Gyermek esetén a szülő/gondvisdelő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

 

 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az óvodába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell

7.      INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

 • Annak érdekében, hogy szükség esetén minden óvoda felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie. Ehhez kövessék az intézmények az Oktatási Hivatal honlapján közzétételre kerülő módszertani ajánlást.
 • Az NNK - a területi népegészségügyi hatóság, azaz a Megyei/Fővárosi Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörben eljáró járási/kerületi hivatala által elvégzett járványügyi vizsgálat és kontaktkutatás eredménye alapján - az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságát tájékoztatja azon köznevelési intézmények, illetve feladat ellátási helyek alapadatairól, amelyekről bebizonyosodik, hogy az intézménnyel jogviszonyban álló gyermek, pedagógus vagy egyéb személy tesztje koronavírus-pozitív.
 • Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az intézményben más munkarendet. Az intézményben a óvodán kívüli, digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Az intézmény a jogszabályok alapján arra jogosult szervtől haladéktalanul tájékoztatást kap a döntésről. Az átállást okozó állapot megszűnése után az intézmény jelzést kap arra, hogy térjen vissza a normál munkarend szerinti oktatás folytatására. A további népegészségügyi döntéseket az NNK és az érintett szervezetek hozzák meg és hajtják végre.
 • Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben átmenetileg elrendelésre kerül a óvodán kívüli, digitális munkarend, a gyermekfelügyeletet az érintett intézményben meg kell szervezni a szülők támogatása érdekében. Amennyiben az intézményben objektív okokból nem szervezhető meg a gyermekfelügyelet, arról a Fenntartó
 • A gyermekfelügyelet során a gyermekétkeztetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a gyermekétkeztetést.

8.      KOMMUNIKÁCIÓ

 • Fontos, hiteles forrásokból való tájékozódás, és ennek fontosságára felhívjuk az óvoda közösségéhez tartozók figyelmét. Az oktatással kapcsolatos híreket akormany.hu és a www.oktatas.hu felületein kell követni.
 • Az új koronavírus vonatkozásában a rendeletben előírtak teljesítéséhez az NNK által kiadott és honlapján közzétett tájékoztatók nyújtanak segítséget.

 

       Balatonszemes, 2020. augusztus 31.

 

 

                                                                                          …………………………..

                                                                                                                      intézményvezető

 

 1. számú melléklet

A nevelési év/tanév kezdete előtti takarítással kapcsolatos feladatok

A nevelési év megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:

 

 • felesleges, használaton kívüli tárgyak összegyűjtése, elszállítása;
 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
 • padló és játszószőnyegek, egyéb textília tisztítására;
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 • pókhálók eltávolítására;
 • rovar- és rágcsálóirtásra;

A nagytakarítás ellenőrzése az intézményvezető hatásköre.

 

 1. számú melléklet

Légtechnika rendszerek helyes használata

Újabb tanulmányok szerint az egészen apró nyálcseppek hosszabb ideig a levegőben maradhatnak fertőzőképességüket megőrizve. Az apró nyálcseppecskék elsősorban zárt térben jelenthetnek kockázatot, ahol koncentráltan megmaradnak.

Ventilátorok használata csak folyamatosan kitárt ablakok mellett javasolt a helyiségekben több személy egyidejű tartózkodása esetén. E készülékek kitárt ablakok mellett segíthetik a beltéri levegő gyors kicserélődését, ezáltal a kórokozók koncentrációjának csökkentését, zárt ablakok mellett azonban fokozzák a fertőződés kockázatát.

Egyes UV-fénnyel, HEPA-szűrővel vagy elektrosztatikus légszűrővel működő mobil légtisztító készülékek csökkenthetik a levegőben lévő vírusok számát, azonban szintén hozzájárulhatnak a vírusos cseppek lebegtetéséhez is. Hamis biztonságérzetet keltve elterelődhet a figyelem az alapvetően fontos természetes szellőztetés szükségességéről, így akár emelhetik is a fertőződés kockázatát a zsúfoltabb belterekben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024. Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde Rights Reserved.