^Back To Top
  
  
  

Alapítványunk

KÖSZÖNTŐ!

 


Üdvözlünk az

Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány

(ESZOA)

honlapján.

Szeretnénk magunkat, és közhasznú tevékenységünket megmutatni.

Nézelődj, s ha tetszett, amit találtál, máskor is visszavárunk!

Az alapítvány címe: 8636 Balatonszemes, Szabadság u. 54.

Számlavezető: Dél Balatoni Takarékszövetkezet 2. sz. Kirendeltség

Bankszámlaszám:67000186-11001737

Adóigazgatási szám: „18772126-1-14”

Az alapítvány közhasznú minősítésű, így lehetőség van a jövedelemadó 1%-ának felajánlására

Kérjük, támogasd alapítványunkat személyi jövedelemadód 1%-ával

Segítséged valamennyi ovis nevében köszönjük!


 

BEMUTATKOZUNK


 

Az ESZOA meséje

Hol volt, hol nem volt ...

 

Kezdetben volt a Balaton, s déli partján egy kis település, melyet Szemesnek hívtak. Az itt élő emberek dolgozni vágytak, s hogy gyermekeiket jó helyen tudják, varázsoltak nekik egy átmeneti otthont. Ezt el is nevezték óvodának.

Teltek az évek, s a siserehad egyre nagyobb létszámú lett. Épült egy korszerű, modern, tágas és barátságos óvoda.

"Nyitni, de - nyitni, de- nyitni kék!"- fütyülték az óvoda udvarán álló fák koronáin a madárkák. Így hát az új épület megnyitotta kapuját, és azon nyomban el is nevezték "Nyitnikék"-nek.

Bár jó körülmények közt éldegéltek ovisok és óvónénik egyaránt, egyre inkább feltűnt, hogy az Úr zsebei az építkezéssel kiürültek, és már sok mindenre nem futja a zsebben maradt garasokból.

Ekkor jött a mentő ötlet. Legyen egy alapítvány, mely egyengeti a Nyitnikék Óvoda útját. Az akkori vezető óvónő és a szülők egyaránt mélyen a zsebükbe nyúltak, s összedobták az induló tőkét. Bejegyezték a bíróságon az alapítványt, s innen már élt és mozgott a kis újszülött, kit ESZOA-nak kereszteltek (ESZOA=Az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány).

Álmai, céljai voltak. S a szülei mindent megtettek, hogy szemük fénye cseperedjen, erősödjön, megvalósíthassa, amire vágyik. S ő tehetséges kis ovisként boldogan mondogatta Szabó Lőrinc versét:

"Kicsi vagyok én,
boldog leszek én,
én leszek a legjobb ember
a föld kerekén."

Jósága látványos volt. Az oviba járó gyerekek mosolyogva fogadták az alapítvány kisebb-nagyobb adományait: a játékokat, mesekazettákat, és az úszótanfolyamot is.

Itt tart most a mese, s hogy lesz folytatása abban biztosak vagyunk. Ha figyelemmel kíséred honlapunk változásait, akkor a jövőben te magad is meggyőződhetsz erről.

És boldogan éltek...


 

 

A KURATÓRIUM


 

Az Egészséges SZemesi Óvodásokért Alapítvány (ESZOA) legfőbb döntéshozó és képviselő szerve az öt főből álló kuratórium.


Az alapítvány kuratóriumának tagjai:


Záros-Pajor Fanni

Gáspárné Kulcsár Brigitta


Az alapítvány elnöke:

Szentiványi -Gelencsér Adél

Az alapítvány működése:


A kuratórium felelőssége az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, kamatoztatása, felhasználása.
Így feladata mindent megtenni annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdálkodási lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa.
Az összes jövedelem azonban csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel, fel nem osztható. A kuratórium dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról.
A Kuratórium ülését legalább annak időpontja előtt nyolc nappal kézbesített, a napirendi meghívóval a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium határozatképes, ha a tagok közül legalább három fő jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Meghatározott kérdésekben a Kuratórium elnöke zárt ülést rendelhet el.
Az Alapítvány tevékenységére vonatkozó éves beszámolót, így a közhasznúsági tevékenységről szóló jelentést is, a Kuratórium elnöke állítja össze és terjeszti a kuratórium elé elfogadásra.
A Kuratórium üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet készít, melyből a meghozott döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya is megállapítható. A jegyzőkönyvet, az írásba foglalt határozatokat, valamint a közhasznúsági jelentést bárki a Kuratórium elnökével egyeztetett időpontban munkanapokon jogosult megtekinteni, illetőleg arról saját költségére másolatot kérni.
A Kuratórium tagjai munkájukat társadalmi munkában látják el. Az Alapítvány szolgáltatásai a nagyközönség (Nyitnikék Óvoda) számára nyilvánosak, azokat bárki igénybe veheti.

Az Alapítvány céljai elérése érdekében:


- fejleszti a balatonszemesi óvoda nevelési programjában megfogalmazottaknak megfelelően a gyermekek egészséges fejlődéséhez szükséges eszközrendszert.
- támogatja az óvodai testedzés és testnevelés kiemelt feladatait, az udvari és tornatermi sportszerek beszerzését.
- elősegíti az óvodai nyelvtanítás tárgyi és személyi feltételei biztosítását.

 

 

 


TETTEINK

1999- től.

- Megalapítottuk az ESZOA-t.
- Elkészítettük az Alapító Okiratot.
- Az alapítványt bejegyeztettük a bíróságon.
- Megválasztottuk számlakezelő pénzintézetünket.
- Bábokat vásároltunk az óvodai foglalkozások színesítéséhez.
- Udvari játékokat vásároltunk a gyerekek örömére.
- CD-s magnót kapott az egyik óvodai csoport.
- Két nevelési évben összesen négy csoport (több, mint 80 gyermek) úszásoktatásához járultunk hozzá fejenként 1.000 (azaz ezer) Forinttal.
- Elkészítettük az alapítvány honlapját.

úszó

Most kell igazán a támogatás
Az leterhelt önkormányzattól nem számíthatnak segítségre, a jótékonysági rendezvények a vírusveszély miatt várhatóan elmaradnak, ezért csak pályázati forrásokra, illetve az adó egy százalékára és a lakossági felajánlásokra számíthat az Egészséges Szemesi Óvodásokért Alapítvány. Szentiványi-Gelencsér Adéllel beszélgettünk.


Hogyan indult 2020?
Idén megújult az alapítvány vezetősége: az új elnök Szentiványi-Gelencsér Adél, a kuratórium tagjai pedig Záros-Pajor Fanni és Gáspárné Kulcsár Brigitta lettek. Az új vezetés bemutatkozó rendezvénye a februári alapítvanyi farsangi bál volt - sajnos, ezt jövőre a pandémiás helyzet miatt várhatóan nem tudjuk majd megrendezni.


Honnan jutott, juthatott forrásokhoz az alapítvány a jótékonysági bevételen kívül?
Szerettük volna kiaknázni a pályázati lehetőségeket, így idén két ízben is pályáztunk: ez Emberiség Erejével Alapítványtól programszervezésre és az ehhez szükséges eszközökre szerettünk volna forrást szerezni, de a mi alapítványunk sajnos nem volt kellőképpen hátrányos helyzetű ahhoz, hogy elnyerjük az igényelt összeget. A második pályázat eredménye pár nappal ezelőtt érkezett meg – ezt a Magyar Falu Program Civil Alapjához nyújtottuk be, és meg is feleltünk, ugyanakkor a források korlátozott volta miatt várólistára kerültünk. Büszkék vagyunk rá, hogy nem vettünk igénybe pályázatíró segítségét, és nem kívánunk a továbbiakban sem a gyermekeknek szánt költségvetésünkből egy forintot sem erre fordítani - a pályázatokat mi magunk írjuk és nyújtuk be.


Milyen fontos események történtek az alapítvány életében ebben a tanévben?
Részt vettünk Bálint gazda 100 óvoda 100 fa programjában. A mi kis óvodánkban zárult volna a program, nagyobb médianyilvánosság mellett. Nagy szomorúságunkra időközben elhunyt Bálint gazda, és a vírushelyzet is közbeszólt. Mindezek ellenére a fa ősszel a helyére került, a hozzá tartozó Kalap Jakab gyermekműsort pedig ígéretünkhöz híven kifizette az alapítvány.


Milyen programot szerveznek még az idén?
Csak egy feladatunk maradt, ami egyben a legfontosabb a gyermekeknek, mégpedig a karácsonyi ajándékok megvásárlása, a szülői szervezettel k
özösen.


Vannak már jövő évi tervek?
2021-ben továbbra is aktívan figyeljük a pályázati lehetőségeket, és igyekszünk több közösségépítő rendezvényt szervezni. Kiemelten fontos a jövő évben az szja egy százalék felajánlások fogadása, hiszen az elmaradó jótékonysági bálból nem jutunk támogatáshoz, és a leterhelt önkormányzattól sem számíthatunk segítségre. Ezúton is köszönjük az eddigi és a jövőbeni támogatásokat!


Az Alapítvány számlaszáma:
67000186-11001737

a megjegyzésed, üzeneted, ötleted van oldalunkkal kapcsolatban, azt megteheted az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.
Köszönjük!

Copyright © 2024. Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde Rights Reserved.